Štampa

Kućno lečenje i zdravstvena nega

Odeljenje kućnog lečenja i nege realizuje se u kući ili stanu nepokretnih ili teško pokretnih lica, kao nastavak bolničkog lečenja ili palijativno zbrinjavanje. Delatnost kućnog lečnja i nege obuhvata:
1.    Preglede obolelih lica,
2.    Davanje pareteralne terapije,
3.    Obrade dekubitalne rane,
4.    Previjanja
5.    Stavljanje katetera i druge medicinske intrevencije koje se mogu pružiti u kućnim uslovima.
Ovim vidom specifične zdravstvene zaštite obuhvaćeni su najvularabilniji, pre svaga: nepokretni i slepi, oboleli od malignih bolesti, razni socijalni slučajevi i svi oni koji zbog prirode bolesti ili starosti nisu u mogućnosti da dođu kod svog lekara.

Paleta usluga obuhvata preglede lekara i dijagnostičko-terapijske usluge:
  - Prvi i ponovni pregled odraslih radi lečenja
  - Sprovođenje imunizacije / valkcinacije
  - Elektrofiziološko snimanje vezano za kardiovaskularni sistem
  - Zdravstevna nega u stanu ( injekcije,  infuzije,  obrada rana,  previjanje, promena katetera i pružanje ostalih raznih usluga)
  - Odrećivanje glukoze u kapilarnoj krvi
  - Uzimanje materijala za analizu i testiranje

Svakim danom se pokazuje da Služba kućnog lečenja i nege na nivou primarne zdravstvene zaštite ima višestruko opravdanje, ne samo ekonomsko, pošto lečenjem bolesnika određenih kategorija rasterećuje stacionarne ustanove, već i da podsticajno deluje na pozitivno psihofizičko angažovanje obolelih u humanijim uslovima  lečenja u prisustvu članova porodice.

Radno vreme:

Telefon:

Načelnik:

Doktor:
dr Milomir Petrović

Sestra:
Vera Popović